220.000 

– Tên thường gọi: Radio Times rose. Tên đăng kí: AUSsal

– Được lai tạo bởi: David CH Austin tại Vương quốc Anh vào trước năm 1994

– Màu sắc: hồng cá hồi

– Kiểu cánh: Cánh kép (95 đến 100 cánh hoa)

– Cỡ bông: Lớn (6 – 8 cm)

– Mùi hương: Hương nước hoa cổ điển

– Đặc tính: Thân bụi cao thân mềm đào tạo leo (bụi: 90 x 120 cm; leo: 200 x 150 cm)

– Khả năng lặp hoa: Tốt (5 – 7 tuần cho một lứa hoa mới)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt, sinh trưởng mạnh m