180.000 

– Tên thường gọi: Catalina rose/ Catarina rose

– Được lai tạo bởi: Frank Bart Schuurman tại New Zealand trước năm 2002.

– Màu sắc: Màu vàng chanh tuyệt đẹp

– Cỡ bông: Lớn (6 – 8 cm)

– Kiểu cánh: Kép (26 – 40 cánh hoa)

– Mùi hương: hương thơm mộc dược

– Đặc tính: Thân bụi dòng cắt cành (chiều cao: 70 – 90 cm)

– Độ lặp hoa: Tốt (4 – 6 tuần cho một lứa hoa mới)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt