Liên hệ

Cây còn có khả năng làm giảm kim loại nặng có trong không khí, và là một trong những loại cây có khả năng lại bỏ formaldehyde trong không khí.