120.000 

Cây Kim Tiền nội thất giúp mang tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Kim Tiền ra hoa là dấu hiệu của sự may mắn, thành công sắp đến.