Liên hệ

Cây Ngan Hậu có nguồn gốc từ các nước châu Á nhiệt đới. Cây mọc thành bụi cao 30-50cm, thân thẳng, trắng, có nhiều sẹo do vết lá rung, xếp sát nhau. Lá dạng trái xoan dài, gốc gân tròn, đinh nhọn, cuống lá dài, rộng ở gốc thành be ôm cuống chung ngắn, có màu hơi trắng xanh, bông mo màu vàng nhạt. Qủa một hạt, xếp sát nhau thành bông lớn, có chung cuống mập