150.000 

Mua trồng làm cảnh, trang trí

Có khả năng hút bụi, các vi khuẩn, chất gây ô nhiễm ở trong nhà

Thích hợp với khí hậu nóng ẩm