800.000 

Cây trầu bà leo cột Tên gọi khác: Cây Trầu Bà Xanh, cây Hoàng kim. có nhiều người gọi là trầu ông vì lá to hơn so với các loại trầu bà bình thương.

Tên khoa học của trầu bà cột là Epipremnum aureum. và thuộc họ nhà Ráy. thân leo, lá dọc theo thân và mọc quanh thân, xanh tốt, màu xanh lục đậm.