250.000 

– Tên thường gọi: Keira rose/ AUSboxer rose

– Được lai tạo bởi David C. H. Austin trước năm 2009

– Màu sắc: Hồng pastel, hồng kem

– Cỡ bông: Lớn (8-12cm). Kiểu cánh: Kép (100-110 cánh)

– Mùi hương: Mộc dược. Đặc tính: Bụi trung (110x70cm)

– Độ lặp: Tốt (4-5 tuần/lứa hoa)