90.000 

  • Tên khoa học: Citrus grandis L.
  • Tên địa phương: Bưởi đỏ Phúc Kiến
  • Nguồn gốc sản phẩm: Giống ngoại nhập khẩu tại Phúc Kiến – TQ
Danh mục: