Liên hệ

– Tên thường gọi: Nehéma rose/ DELéri rose

– Được lai tạo bởi G. Delbard tại Pháp năm 1991

– Màu sắc: Hồng phấn. Cỡ bông: Lớn (6-10cm)

– Kiểu cánh: Cánh kép (41-55 cánh). Mùi hương: Sả đậm

– Đặc tính: Bụi cao đào tạo leo. (Bụi 150x120cm, leo 250-300cm)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt