220.000 

– Tên thường gọi: Red Leonardo Da Vinci rose/ Meiangele rose

– Được lai tạo bởi Meillan International tại Pháp trước năm 2005

– Thân bụi trung: Đạt 60-100cm. Hương thơm nước hoa

– Màu sắc: đỏ, cánh kép (+41 cánh)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt. Độ lặp: Tốt.