220.000 

– Tên thường gọi: Bishop’s Castle rose/ AUSbecks rose

– Được lai tạo bởi:  David C. H. Austin tại Anh năm 2007

– Màu sắc: Hồng sen, hồng pastel. Cỡ bông: Lớn (Từ 6-8cm)

– Kiểu cánh: Kép (+ 41 cánh). Mùi hương: Hoa hồng cổ

– Đặc tính: Bụi cao đào tạo leo. (Bụi 100x50cm, Leo ngắn 180-250cm)

– Độ lặp: Tốt (5-6 tuần/lứa hoa). Khả năng kháng bệnh: Tốt