220.000 

– Tên thường gọi: GRAHAM THOMAS rose/ AUSmas rose

– Được lai tạo bởi:  David C. H. Austin tại Anh năm 1983

– Màu sắc: Vàng tươi, vàng đậm. Cỡ bông: Lớn (6-10cm)

– Kiểu cánh: Kép (+35 cánh). Mùi hương: Trà xanh

– Đặc tính: Bụi cao đào tạo leo. (Bụi 150x120cm, leo 250-300cm)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt