180.000 

– Tên thường gọi: Spirit of Freedom rose/ AUSbite rose

– Được lai tạo bởi: David C. H. Austin năm 1988

– Màu sắc: Phấn hồng. Cỡ bông: Lớn (8-10cm)

– Kiểu cánh: Kép, khum (+41 cánh)

– Mùi hương: Mạnh mẽ

– Đặc tính: Thân leo 180-300cm

– Độ lặp: Tốt, kháng bệnh tốt