200.000 

– Tên thưởng gọi: Claude Monet rose/ Jacdesa rose

– Được lai tạo bởi Jackson & Perkins tại Mỹ năm 1992

– Màu sắc: Hồng sọc vàng chanh. Cỡ bông: Lớn (6-8cm)

– Kiểu cánh: Kép (+41 cánh). Mùi hương: Mộc dược

– Đặc tính: Thân bụi trung (trưởng thành đạt 100x60cm)

– Độ lặp: Tốt (4-5 tuần/lứa hoa). Khả năng kháng bệnh: Tốt