180.000 

– Được lai tạo bởi Alain Meilland tại Pháp từ trước năm 2009

– Màu sắc: Hồng kem viền hồng sen (hoa hồng ngoại màu song hỷ)

– Cỡ bông: Trung bình (đường kính 3-5cm). Kiểu cánh:Kép (+ 41 cánh)

– Mùi hương: Hoa quả. Đặc tính: Thân bụi

– Độ lặp: Tốt (4-6 tuần/lứa hoa)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt.