180.000 

 Tên thường gọi: Julio Iglesias rose/ Meistemon rose

– Được lai tạo bởi Meilland International tại Pháp trước năm 2004

– Thân bụi cao: Đạt 80-170cm. Hương thơm mạnh mẽ

– Màu sắc: sọc đỏ trắng, tương đối dày cánh (+41 cánh)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt. Độ lặp: Tốt