250.000 

– Tên thường gọi: Princess Alexandra of Kent rose/ Ausmerchant rose

– Được lai tạo bởi: David C. H. Austin năm 2012

– Màu sắc: Hồng sen, hồng cam cá hồi

– Cỡ bông: Lớn (8-10cm). Kiểu cánh: Kép (+41 cánh)

– Mùi hương: Trà xanh. Đặc tính: Bụi cao (100x70cm)

– Độ lặp: Tốt. Khả năng kháng bệnh: Tốt