250.000 

– Tên thường gọi: Rouge Royale rose/ Royal Red rose/ Alain Souchon rose

– Được lai tạo bởi Jacques Mouchotte tại Pháp năm 2000

– Thân bụi cao: Đạt 120-150cm. Hương thơm mix hoa hồi mâm xôi và dâu tây

– Màu sắc: đỏ, cánh kép (+41 cánh)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt. Độ lặp: Tốt.