180.000 

– Tên thường gọi: Sister Elizabeth rose/ Auspalette rose

– Được lai tạo bởi: David C. H. Austin năm 2006

– Màu sắc: Hồng tím cổ điển

– Cỡ bông: Trung (4-6cm). Kiểu cánh: Kép (+130 cánh)

– Mùi hương: Cổ điển. Đặc tính: Bụi thấp (75x75cm)

– Độ lặp: Tốt. Khả năng kháng bệnh: Tốt