180.000 

– Tên thường gọi: Lady Candle rose.

– Được lai tạo bởi: đất nước Nhật Bản. Được giới thiệu vào năm 2015

– Màu sắc: Màu hồng sọc trộn trắng độc đáo

– Cỡ bông: Trung bình (5 – 7 cm), hoa chùm 3 – 5 bông/ chùm

– Kiểu cánh: Cánh kép (17 – 25 cánh hoa), độ bền hoa từ 3 – 5 ngày.

– Mùi hương: Hương thơm hoa quả nhẹ nhàng dễ chịu

– Đặc tính: Thân bụi, cành mềm (chiều cao: 120 – 150 cm)

– Độ lặp hoa: Tốt (4 – 6 tuần cho một lứa hoa mới)