200.000 

– Được lai tạo ở: Nhật

– Màu sắc: Cafe trộn rượu vang merlot (màu tím vỏ đỗ). Cỡ bông: Mini rose (3-4cm)

– Kiểu cánh: Bán kép (25-30 cánh). Mùi hương: Nhẹ nhàng

– Đặc tính: Bụi (80x60cm). Độ lặp: Tốt và siêng hoa

– Khả năng kháng bệnh: Tốt