280.000 

– Tên thường gọi: Shizuku rose/ Sizuku rose

– Được lai tạo bởi Keiji Kunieda tại Nhật năm 2010

– Màu sắc: Trắng ngà. Mùi hương: Mộc dược

– Cỡ bông: Lớn (5-8cm). Kiểu cánh: Kép (+41 cánh)

– Đặc tính: thân bụi (bụi 80x60cm)

– Độ lặp: Tốt. Khả năng kháng bệnh: Tốt