200.000 

– Được lai tạo bởi Teizo Yoshiike tại Nhật năm 2009

– Màu sắc: Hồng phấn. Mùi hương: Hoa quả

– Cỡ bông: Lớn (5-8cm). Kiểu cánh: Kép (+41 cánh)

– Đặc tính: thân bụi (bụi 80x60cm)

– Độ lặp: Tốt. Khả năng kháng bệnh: Tốt