200.000 

– Tên thường gọi: Iori rose

– Được lai tạo ở Nhật. Màu sắc: Cafe sữa

– Cỡ bông: Trung bình (4-5cm). Kiểu cánh: Bán kép (25-30 cánh)

– Mùi hương: Nhẹ nhàng. Đặc tính: Bụi (80x60cm)

– Độ lặp: Tốt. Khả năng kháng bệnh: Tốt