180.000 

– Được lai tạo bởi: Alain Meilland tại Pháp từ trước năm 2006

– Màu sắc: Xanh bơ, vàng bơ

– Cỡ bông: Trung bình (đường kính 5-6cm). Kiểu cánh: Kép (+ 41 cánh)

– Mùi hương: Hoa quả. Đặc tính: Thân bụi

– Độ lặp: Tốt (4-6 tuần/lứa hoa)

– Khả năng kháng bệnh: Tốt