220.000 

– Tên thường gọi: Juliet rose/ AUSjameson rose

– Được lai tạo bởi David C. H. Austin năm 1999

– Màu sắc: Vàng hoặc vàng cam cá hồi

– Cỡ bông: Lớn (8-12cm). Kiểu cánh: Kép (+41 cánh)

– Mùi hương: Trà xanh. Đặc tính: Bụi trung (110x70cm)

– Độ lặp: Tốt (5-6 tuần/lứa hoa)