180.000 

– Được lai tạo bởi: Alain Meilland tại Pháp năm 1997

– Màu sắc: Sọc đỏ – trắng, đỏ – vàng chanh

– Cỡ bông: Trung bình. Đường kính 4-6cm

– Mùi hương: Phúc bồn tử

– Đặc tính: Thân bụi cứng (đạt chiều cao 1m2-1m6)

– Độ lặp: Tốt (5-6 tuần/lứa hoa). Khả năng kháng bênh: Tốt