150.000 

  • Tên tiếng Anh:  Louis Philippe rose
  • Đặc tính: Thân buị
  • Màu sắc: Đỏ sen
  • Số lượng cánh: 30-35 cánh
  • Kích thước trung bình cây trưởng thành: Cao 185-275cm, đường kính tán 185-300cm (ở Việt Nam xuất hiện nhiều cây có kích thước lớn hơn)
  • Khả năng kháng bệnh: Tốt