160.000 

Màu hoa: Màu đỏ nhung

Mùi hương:

Kiểu cánh: Kép

Đường kính hoa: Lớn (12-13cm)

Độ bền hoa: Hoa cực lâu tàn.

Đặc tính: Thân leo

Mùa hoa: Quanh năm

Độ lặp hoa: Tốt 4-5 tuần cho 1 lứa hoa

Kháng bệnh: Tốt, dễ chăm sóc, sinh trưởng mạnh mẽ.