90.000 

Màu hoa: Đậm dà, thắm đỏ

Mùi hương:thơm

Độ bền hoa:

Đặc tính: Thân gỗ, dạng bụi thấp.

Mùa hoa: quanh năm

Độ lặp hoa: Tốt

Kháng bệnh: Tốt