220.000 

– Được lai tạo bởi: Tom Carruth tại Mỹ năm 2004

– Màu sắc: tím lavender, tím rượu vang. Cỡ bông: trung bình (5-6cm).

– Kiểu cánh: Bán kép sami (17-25 cánh)

– Mùi hương: đinh hương. Đặc tính: bụi trung (80-100cm)

– Độ lặp: Tốt (4-5 tuần/lứa). Khả năng kháng bệnh: Tốt